06:24 EST Thứ sáu, 12/02/2016
THI ĐUA "DẠY TỐT-HỌC TỐT" CHÀO MỪNG
KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
( 03/02/1930 - 03/02/2016)

 

Giới thiệu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ EATUL ( CẤP II – EATUL)

.Lịch sử phát triển:Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, xã EaTul có trường Phổ thông cơ sở.Đó là Trường phổ thông cơ sở Phan Chu Trinh·        Từ năm 1979 đến 1986: Thầy Ama Thu giữ chức vụ hiệu trưởng.      ...

Thăm dò ý kiến

Ra mắt website trường THCS EATUL ?

Rất đẹp & chuyên nghiệp

Dễ sử dụng

Bình thường

Phù hợp với với Giáo Dục&Đào Tạo

Tất cả các ý kiến trên

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013

Thứ ba - 09/10/2012 11:20
KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013

Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGD-ĐT, ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013 Căn cứ Nghị quyết hội nghị CBCC năm học 2012-2013 Trường THCS EaTul xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012-2013 như sau.

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR

TRƯỜNG THCS EATUL

Số: …. /KH-THCSET

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   EaTul, ngày 9  tháng 10  năm 2012.
 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2012-2013

 
Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGD-ĐT, ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013
Căn cứ Nghị quyết hội nghị CBCC năm học 2012-2013
Trường THCS EaTul xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012-2013 như sau.
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích của Hội thi
- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường dự thi cấp Huyện, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học;
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội rèn luyện cho giáo viên tự học và sáng tạo. Qua Hội thi,  phát hiện cốt cán làm nồng cốt trong đổi mới PPDH, tuyên dương những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Yêu cầu của Hội thi
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được qui định trong Chương trình giáo dục THCS; tổ chức theo  Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp
-Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II/ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
1. Đối tượng:
Là giáo viên đang giảng dạy (trong biên chế và hợp đồng dài hạn) tại trường.
2. Điều kiện:
- Giáo viên tham dự Hội thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lí lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao.
III/ NỘI DUNG THI VÀ HÌNH THỨC THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
1. Nội dung thi
- Hồ sơ giáo viên (bao gồm: Giáo án, sổ điểm cá nhân, sổ dự giờ, sổ hội họp, sổ chủ nhiệm (nếu có chủ nhiệm).
- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (nếu có)
- Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
2-Hình thức thi
- Giáo viên nộp cho ban tổ chức Hội thi báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. (nếu có)
-Mang hồ sơ các nhân (các loại theo quy định) nộp cho giám khảo chấm trước giờ thi thực hành tiết thứ nhất.
- Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị 1 tuần trước thời điểm thi giảng.
IV/ LỊCH THI.
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường được tổ chức:
   Từ 01/11 đến 18/11/2012: Dành cho ………….. giáo viên có đăng ký giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh (Có danh sách kèm theo).
-Ngày 29/ 10/ 2012( thứ hai)
+ Sáng: Trường và Công đoàn tổ chức bốc thăm để phân giáo viên dự thi đợt 1 thành hai nhóm: Một nhóm thi tự chọn trước và một nhóm thi theo bốc thăm trước.
+ Chiều: Tất cả giáo viên (có đăng ký dự thi GVDG cấp trường trở lên) Hoàn thành việc nộp Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về cho ban thư ký Hội thi (nếu có). Đồng thời nhóm giáo viên dự thi tự chọn đăng ký 01 tiết dạy trong khoảng thời gian tuần học thứ 11 tại trường tại ban thư ký.
-Sáng 30/10/ 2012 ( thứ ba): Nhóm giáo viên dạy theo hình thức bốc thăm tiến hành bốc tham bài dạy.
-Từ 30/10.đến 03/11/2012.: Ban giám khảo hoàn thành chấm Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của các giáo viên dự thi đợt 1 và nộp kết quả về cho ban thư ký. (nếu có)
-Từ 05/11/2012 đến 10/11/2012 ( tuần học thứ 12): Hoàn thành thi tiết dạy thứ nhất đồng thời tổ chức bốc thăm/chọn tiết dạy thứ 2.
-Từ 13/11/2012 đến 17/11/2012: Hoàn thành thi tiết dạy thứ 2.
-Ngày 19/11: Ban thư ký công bố kết quả Hội thi và lập Hồ sơ giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi.
2- Lưu ý:
-Phiếu chấm Hồ sơ; phiếu chấm tiết dạy và bì thư các Giám khảo nhận tại Ban thư ký. Sau khi dự xong từng tiết các giám khảo bỏ phiếu chấm Hồ sơ; phiếu chấm tiết dạy của mình vào phong bì, niêm phong và nộp ngay về ban thư ký, Không được để sang hôm sau mới nộp.
-Ban thư ký sau khi tập hợp kết quả phải lưu giữ đầy đủ các loại phiếu chấm của giám khảo nộp và phải tuyệt đối bảo mật kết quả đánh giá của từng giám khảo, khi có lệnh của trưởng ban tổ chức Hội thi mới được công bố kết quả của kỳ thi.
V/ CÁCH TÍNH KẾT QUẢ THI
1. Các nội dung dự thi của giáo viên được tính như sau:
-Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được tính thang điểm 10, được 2 giám khảo chấm độc lập. Điểm đánh giá sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là điểm trung bình cộng của các giám khảo. (nếu có)
-Hồ sơ giáo viên: Cách đánh giá cho điểm và xếp loại theo mẫu hướng dẫn của Ban tổ chức. Mỗi hồ sơ của giáo viên dự thi được ít nhất 02 giám khảo chấm độc lập, cho điểm vào phiếu. Điểm trung bình cộng của các giám khảo là điểm kết quả đánh giá Hồ sơ.
  -Thực hành giảng dạy: Cách đánh giá cho điểm và xếp loại theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT. Mỗi bài thi giảng được ít nhất 02 giám khảo chấm độc lập, cho điểm và nhận xét vào phiếu. Điểm trung bình cộng của các giám khảo là điểm kết quả đánh giá bài giảng.
2. Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường, phải hội đủ các điều kiện:
- Hồ sơ giáo viên xếp loại A
- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 7 điểm (thang điểm 10) trở lên.(nếu có)
- Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó có 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.
- Ban tổ chức công bố danh sách giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi được xếp thứ tự theo tổng số điểm đạt được ở các phần thi từ cao xuống thấp và trao giấy chứng nhận Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cho giáo viên đạt được và sẽ chọn tối đa 10 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường có kết quả cao trong tổng số …………… giáo viên dự thi dự thi cấp Huyện.(nếu có).
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2012- 2013.  Đây là năm học đầu tiên áp dụng điều lệ tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi mới. Vì vậy đề nghị toàn thể cán bộ giáo viên cần đọc kỹ kế hoạch này để triển khai thực hiện. Nếu có gì chưa rõ cần gặp trược tiếp lãnh đạo ban tổ chức hội thi để được giải đáp.
           TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ THI
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
STT HỌ VÀ TÊN THI MÔN GHI CHÚ
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
                                Tổ trưởng tổ:…………………
(Ghi tên):
 
 
 
Lưu ý:  Tổ trưởng nộp danh sách đăng ký cho đồng chí Lê Bá Dương theo địa chỉ  Email: duongeatul@gmail.com  trước ngày 15 tháng 10 năm 2012

Tác giả bài viết: LBD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: căn cứ, năm học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thời Tiết

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 390

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7768

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 823312

Thành viên đăng bài

Gửi Bài Viết