05:43 EST Thứ hai, 30/11/2015
THI ĐUA "DẠY TỐT-HỌC TỐT" CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 
33 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM!
( 20/11/1982 - 20/11/2015)

Giới thiệu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ EATUL ( CẤP II – EATUL)

.Lịch sử phát triển:Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, xã EaTul có trường Phổ thông cơ sở.Đó là Trường phổ thông cơ sở Phan Chu Trinh·        Từ năm 1979 đến 1986: Thầy Ama Thu giữ chức vụ hiệu trưởng.      ...

Thăm dò ý kiến

Ra mắt website trường THCS EATUL ?

Rất đẹp & chuyên nghiệp

Dễ sử dụng

Bình thường

Phù hợp với với Giáo Dục&Đào Tạo

Tất cả các ý kiến trên

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN NH 2012-2013

Thứ tư - 02/01/2013 02:49
HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN NH 2012-2013

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN NH 2012-2013

Thầy cô dạy môn Ngữ văn xem hướng dẫn để thức hiện trong năm học 2012-2013.
 
UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

 
 
 

Số 1109/SGDĐT-GDTrH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

              Đắk Lắk, ngày 13 tháng 09 năm 2012
 
HƯỚNG DẪN DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THCS, THPT
NĂM HỌC 2012-2013
 
Căn cứ công văn số số 2737/BGDĐT-GDTrH ngày 27/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,  giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;
Căn cứ công văn số  số 1085/SGDĐT-GDTrH ngày11/09/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013";
Sở Giáo dục và Đào tạo (SGD&ĐT) hướng dẫn thêm một số nội dung về việc dạy học môn Ngữ văn bậc trung học năm 2012-2013 như sau:
 
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục thực hiện các yêu cầu về cập nhật phương pháp dạy học tích cực, chú trọng kỹ năng làm văn, trong đó đặc biệt chú ý giúp học sinh sửa lỗi diễn đạt;
2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn THCS, THPT;
3. Đẩy mạnh hoạt động của tổ bộ môn, thực hiện chủ trương “mỗi GV thực hiện đổi mới 1 sáng tạo trong dạy học”.
          II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
          1. Thực hiện phân phối chương trình
          - Các trường trung học chủ động xây dựng chương trình dạy học (chính khoá, tự chọn, phụ đạo v.v.) cho đơn vị mình trên cơ sở điều kiện thực tế (yếu tố vùng miền, loại hình trường .v.v) và cơ sở pháp lí (Chương trình khung của Bộ, Điều chỉnh dạy học). Riêng đối với chương trình THPT chuẩn, Sở GD&ĐT gửi kèm chương trình dạy học chính khoá đã được sự đóng góp ý kiến để các đơn vị tham khảo.
- Đối với các tiết trong chương trình khung của Bộ đã được điều chỉnh thành không dạy, đọc thêm thì các đơn vị xác định các nội dung kiến thức cần thiết, bổ trợ cho học sinh để lấp chỗ trống; tiết tự học có hướng dẫn cần bố trí thời gian hướng dẫn và kiểm tra phần tự học ở nhà của học sinh.
          - Các trường trung học báo cáo chương trình dạy học cho cấp quản lí trực tiếp để quản lí. Giáo viên lên lớp phải có giáo án soạn theo chương trình đã được lãnh đạo đơn vị phê duyệt.
 
 
2. Kiểm tra, đánh giá và sửa lỗi diễn đạt
          a. Kiểm tra, đánh giá
          - Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phải được thực hiện nghiêm túc theo quy chế của Bộ; xây dựng đề căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng và ma trận đề theo công văn 8773/BGD-ĐT ngày 30/12/2010; đảm bảo chính xác, công bằng và yêu cầu phân hoá.
          - ½ bài kiểm tra viết thường xuyên được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm khách quan; đề ra bài viết định kỳ ở nhà được thực hiện theo hướng mở, nội dung đề cần thiết thực, chú trọng kỹ năng thực hành, tránh tình trạng học sinh sao chép tài liệu, ghi nhớ máy móc.
          - Tổ chuyên môn và giáo viên lưu đề và đáp án; giáo viên bộ môn phải cung cấp bài kiểm tra của học sinh (thường xuyên và định kỳ) cho các cấp quản lí khi có thông báo kiểm tra hoạt động chuyên môn.
          b. Sửa lỗi diễn đạt
          - Tổ chuyên môn phải có các giải pháp nhằm thực hiện việc chấm trả bài, sửa lỗi cho học sinh để đạt hiệu quả giáo dục cao. Khi chấm bài phải đánh giá chính xác, chỉ ra lỗi chính tả, hành văn, ý văn và lời nhận xét phải có ưu điểm, khuyết điểm riêng của từng bài viết.
- Năm học 2012-2013, tổ chuyên môn đặc biệt chú trọng việc rèn kỹ năng làm văn cho học sinh. Mục tiêu kỹ năng ở bậc THPT: bài viết của học sinh cuối lớp 10 là không vi phạm lỗi chính tả; cuối lớp 11, không vi phạm lỗi dùng từ, đặt câu; cuối 12, cơ bản hoàn thiện được văn bản. Mục tiêu kỹ năng ở bậc THCS: bài viết của học sinh từ lớp 8 trở lên là không vi phạm lỗi chính tả. Việc giúp học sinh sửa lỗi là một tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực sư phạm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên.
           3.  Xây dựng kế hoạch hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
a.      Kế hoạch hoạt động
Đầu năm học 2012-2013, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chung và cần chú trọng:
+ Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng học tập bộ môn của học sinh, kế
hoạch phụ đạo đối tượng học sinh yếu, chọn lựa nội dung ôn tập phù hợp, động viên khích lệ để các em có ý thức, động cơ học tập đúng đắn.
+ Đối với học sinh các lớp 9 và lớp 12 cần xây dựng kế hoạch ôn tập để học
sinh tham gia tốt kỳ thi TN THPT, xét TNTHCS hoặc tuyển sinh vào lớp 10. 
          + Tiến hành phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học.
          + Xây dựng được ít nhất một hoạt động ngoại khoá.
 + Xây dựng “Nguồn học liệu mở” (Thư viện) bộ môn phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu; chia sẻ các tài liệu tham khảo, bài giảng, kinh nghiệm cho đồng nghiệp. Tổ chuyên môn cần nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo nhà trường hỗ trợ các điều kiện thiết yếu và phù hợp với điều kiện của nhà trường nhằm phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học bộ môn.
           
b. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Nội dung bồi dưỡng chủ yếu thực hiện qua các hoạt động: trao đổi nội dung được tiếp thu từ các lớp bồi dưỡng, dự giờ trao đổi những bài khó và thảo luận chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giảng dạy nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV.
- Mỗi tổ chuyên môn triển khai trong mỗi học kỳ ít nhất 01 chuyên đề; mỗi GV thực hiện ít nhất 1 tiết dạy thực nghiệm trong một học kỳ để tổ trao đổi, rút kinh nghiệm.
c. Qui trình thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
- Đối với việc thảo luận chuyên đề
+ Bước 1: Đầu học kỳ, tổ (nhóm) chuyên môn hoặc giáo viên qua thực tiễn dạy học, đặt ra vấn đề cần nghiên cứu, tìm hiểu. Tổ giao trách nhiệm cho giáo viên nghiên cứu đề tài.
+ Bước 2: Tổ (nhóm) chuyên môn lập kế hoạch triển khai chuyên đề (lưu ý phân công người thực hiện, thời gian thực hiện, địa điểm. Sau khi lập kế hoạch, tổ kiểm tra đôn đốc giáo viên thực hiện v.v.).
+ Bước 3: Thực hiện chuyên đề (người được phân công nghiên cứu và viết chuyên đề).
+ Bước 4: Thể nghiệm chuyên đề tại một lớp hoặc một số lớp học gắn liền với các tiết dạy cụ thể. Lãnh đạo trường (có thể mời giáo viên có kinh nghiệm của các tổ khác, trường khác) tham gia dự giờ, đánh giá, nhận xét chuyên đề.
+ Bước 5: Tổ chuyên môn quyết định đề nghị hoặc không đề nghị ứng dụng chuyên đề rộng rãi trong nhà trường và báo cáo với lãnh đạo nhà trường.
- Đối với việc dự giờ
Cơ bản thực hiện như thảo luận chuyên đề, tuy nhiên sau khi dự giờ tổ chuyên môn cần thảo luận về nội dung, phương pháp để đánh giá tính hiệu quả của tiết dạy.
d. Hồ sơ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
- Hồ sơ tổ chức chuyên đề gồm: kế hoạch thực hiện chuyên đề của tổ chuyên môn; nội dung chuyên đề; biên bản nhận xét, kết luận của tổ chuyên môn về nội dung và việc ứng dụng chuyên đề. Hồ sơ dự giờ gồm: biên bản góp ý , giáo án.
- Đối với các chuyên đề đạt hiệu quả cao, tổ chuyên môn đề nghị tác giả nghiên cứu thêm để chuyển thành đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc sáng kiến đề nghị cấp trên công nhận; liên hệ thường xuyên với bộ phận chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT trong việc triển khai, đánh giá, nhận xét chuyên đề chuyên môn.
- Trong học kỳ I, năm học 2012-2013, tổ chuyên môn Ngữ văn của trường làm cụm trưởng cụm chuyên môn tiến hành sinh hoạt mẫu để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác.
4. Yêu cầu thực hiện việc cập nhật phương pháp dạy học tích cực, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng
- Cần lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý; tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề, quá tải nhất là đối với những bài dài, bài khó, bài nhiều kiến thức mới; Cần chú ý tổ chức cho học sinh được trao đổi, thảo luận dưới nhiều hình thức, cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng nhằm tích cực hóa vai trò chủ thể sáng tạo của học sinh.
-  Chú trọng việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.
- Khuyến khích việc áp dụng CNTT vào việc đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả dạy học. Tuy nhiên cần lưu ý các phương tiện hiện đại, các thiết bị là điều kiện để thực hiện đổi mới phương pháp, tăng tính hiệu quả, không phải bài nào cũng ứng dụng CNTT để giảng dạy. Tổ bộ môn cần thảo luận để lựa chọn bài để việc ứng dụng CNTT đạt hiệu quả.
5. Về dạy tích hợp kỹ năng sống; nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào môn Ngữ văn v.v.
         - Nguyên tắc tích hợp là lồng ghép các nội dung vào bài học một cách tự nhiên,  phù hợp với nội dung bài học, đặc điểm tâm lí và điều kiện cụ thể của đơn vị. Phương pháp dạy các bài tích hợp phải góp phần phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học.
- Nội dung tích hợp phải thể hiện cụ thể trong giáo án, kiểm tra đánh giá các nội
dung tích hợp được lồng ghép trong kiểm tra đánh giá môn học, cần kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức được tích hợp để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Nội dung tích hợp quy định: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, bảo vệ môi trường, kỹ năng sống v.v..
Trên đây là một số là một số định hướng chính, Sở GD&ĐT yêu cầu các
Phòng GDĐT, các trường THPT cần xây dựng các giải pháp phù hợp, sáng tạo nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao nhất.
         Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC

- Các Phòng GDĐT;
- Các Trường THPT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT; GDTrH.
 
Nguyễn Ngọc Quang
 
(Đã kí)
 
 
 

Tác giả bài viết: CM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thời Tiết

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 1109

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21427

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 758076

Thành viên đăng bài

Gửi Bài Viết