Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 136
  • Tháng hiện tại: 3428
  • Tổng lượt truy cập: 114972

KẾ HOẠCH XÉT CÔNG NHẬN TNTHCS NĂM HỌC 2015-2016

Đăng lúc: Thứ hai - 26/09/2016 23:17 - Người đăng bài viết: luannt
Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016; - Căn cứ vào Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006;
KẾ HOẠCH XÉT CÔNG NHẬN TNTHCS NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH XÉT CÔNG NHẬN TNTHCS NĂM HỌC 2015-2016

PHÒNG GD&ĐT CƯ M’GAR
TRƯỜNG THCS EATUL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số: …./KH-THCSEA EaTul, ngày 11 tháng 5 năm 2016

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH 
Xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2015 – 2016.
 
- Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016;
- Căn cứ vào Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006;
- Căn cứ vào Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT ngày 10/5/2016 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cư M’gar về xét tốt nghiệp THCS năm học 2015 – 2016 trên địa bàn huyện CưM’gar;
Nay Hiệu trưởng trường THCS EaTul xây dựng Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2015 - 2016 như sau:
A. YÊU CẦU TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS:
- Việc xét TN THCS năm học 2015-2016 thực hiện theo Quy chế xét TN THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BDG&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT ngày 10/5/2016 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cư M’gar về xét tốt nghiệp THCS năm học 2015 – 2016 trên địa bàn huyện CưM’gar;
- Chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ xét công nhận đúng thời gian; xử lý nghiêm những hiện tượng thêm điểm, sửa điểm sai quy định trong Sổ gọi tên - Ghi điểm, trong học bạ.
- Hiệu trưởng tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu học tập quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.
- Hiệu trưởng giao cho giáo viên chủ nhiệm 6 lớp 9: trước khi tổ chức xét TN THCS phải hoàn thành đủ, đúng các hồ sơ theo quy định; Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ xét của từng lớp trước khi kiểm tra chéo của đơn vị bạn. Chú ý danh sách học sinh phải có đủ ngày tháng năm sinh, họ tên chính xác đúng theo giấy khai sinh. Trường hợp những học sinh không có đầy đủ ngày tháng sinh giáo viên chủ nhiệm  phải thông báo cho học sinh bổ sung.
- Công tác tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS phải đảm bảo chính xác, nghiêm túc; kết quả phản ánh đúng chất lượng dạy và học của trường.
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ xét tốt nghiệp đúng quy định.
 
B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP:
1. Về công tác chỉ đạo và tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS:
- Trường lập Kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp; lập tờ trình về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THCS gửi về Phòng Giáo dục – Đào tạo CưM’gar. ( File gửi về PGD ngày 11/5/2016, bản in có đóng dấu nộp ngày 18/5/2016)
- Ban lãnh đạo trường trường chỉ đạo nghiệp vụ, chuyên môn và hướng dẫn thực hiện chương trình, biên chế năm học, kiểm tra, cho điểm, đánh giá, xếp loại người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hướng dẫn ôn tập cho người học đã học hết chương trình THCS từ những năm trước có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp.
- Sau khi được Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo phê duyệt danh sách tốt nghiệp THCS, hiệu trưởng cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS cho người được công nhận tốt nghiệp.
2. Tập huấn nghiệp vụ xét CNTN và kiểm tra chéo hồ sơ:
 a) Tập huấn nghiệp vụ:
-         Thời gian: 01 ngày, làm việc từ 7 giờ 30, ngày 18/5/2016.
-         Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (dự kiến là Chủ tịch, phó chủ tịch HĐXCNTN), 02 giáo viên ( Văn Thị Bảo Ngân, (Thư ký HĐ)01 phụ trách công nghệ thông tin ở HĐXCNTN- Y Pin Ktla( Văn thư).
b) Kiểm tra chéo hồ sơ:
+ Đón đoàn kiểm tra của huyện ( đơn vị THCS Hoàng Hoa Thám) vào ngày 20 tháng 5 năm 2016, gồm các thầy cô: Lê Bá Dương, Lê Ngọc Hiếu, Bùi Đình Nguyên)
+ Đi kiểm tra chéo ở đơn vị THCS Nguyễn Trường Tộ vào ngày 21 tháng 5 năm 2016, gồm các thầy cô: Lê Trọng Lư ( trưởng đoàn), Nguyễn Thị Kim Oanh và Nguyễn Thị Sâm).
3. Về thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS:
- Thời gian kiểm tra hồ sơ chéo vòng trường là ngày 19 tháng 5 năm 2016 (14 giờ)
- Thời gian kiểm tra hồ sơ vòng huyện: theo quy định của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cư M’gar vào ngày 21 tháng 5 năm 2016.
- Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS vào lúc 7h30 ngày 25/5/2016. Ngày ký duyệt các hồ sơ xét tốt nghiệp của trường ghi  ngày 04 tháng 06 năm 2016.
- Hiệu trưởng Công bố danh sách TN.THCS; văn thư, giáo viên chủ nhiệm cấp hồ sơ của học sinh lớp 9 và Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời vào sáng ngày 7/6/2016.
3. Đối tượng, điều kiện dự xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp THCS:
Thực hiện đúng theo Quy chế xét tốt nghiệp Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BDG&ĐT, ngày 05/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Hồ sơ của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS:
4.1. Tờ trình về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp
4.2. Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp
4.3. Đơn xin dự xét tốt nghiệp THCS của những người đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kỳ thi hoặc lần xét trước (mẫu 1)
4.4. Danh sách người học đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS (mẫu 2)
4.5. Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS (mẫu 3)
4.6. Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS (Lập riêng danh sách người học đang học ở cơ sở giáo dục; danh sách người học được công nhận tốt nghiệp do được hưởng diện ưu tiên, khuyến khích và người học đã học hết chương trình THCS từ những năm trước) (mẫu 4)
4.7. Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS (mẫu 5)
* Các loại hồ sơ trên sử dụng trên giấy A4 đóng thành 3 tập (có bìa cứng) để lưu trữ lâu dài tại trường, gửi Phòng và Sở Giáo dục Đào tạo.
* Quy định trong việc nhập dữ liệu:
          + Danh sách nhập vi tính dùng font chữ Times New Roman
+ Họ tên phải nhập đầy đủ, không được nhập tắt.
+ Ngày sinh: định dạng text và nhập theo qui ước: Có đủ ngày, tháng, năm sinh và đưa ký tự dấu ngắt (  /  /  ), tuyệt đối tránh đưa khoảng trống vào ngày sinh.
+ Nơi sinh: căn cứ vào thông tin nơi sinh trên khai sinh và nhập theo ưu tiên sau:
          + Nhập  huyện-tỉnh       (nếu chỉ có thông tin huyện và  tỉnh)
          + Nhập tỉnh                             (nếu chỉ có thông tin tỉnh)
          + Nhập theo nơi sinh trong khai sinh (nếu không nhập được theo các trường hợp trên)
* Nơi sinh:  phải nhập đầy đủ, không được nhập tắt.
5. Báo cáo kết quả xét tốt nghiệp THCS:
- Thời hạn Hội đồng xét TN báo cáo về Phòng Giáo dục Đào tạo: ngày 03/6/2016.
- Hồ sơ báo cáo gồm các loại hồ sơ Hội đồng theo quy định gồm các loại thuộc mục 4.1 đến 4.7.
Nhận được kế hoạch này yêu cầu cán bộ, giáo viên  tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần liên hệ với Hiệu trưởng để kịp thời giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT;
- Tổ chuyên môn;
- GVCN lớp 9;
- Lưu: VT.
 
                   HIỆU TRƯỞNG  
 
 
 
              Bùi Đình Thảo

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn