Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 148
  • Tháng hiện tại: 3440
  • Tổng lượt truy cập: 114984

Kế hoạch ôn tập, kiểm tra Học kỳ I Năm học 2016-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 28/11/2016 15:07 - Người đăng bài viết: admin
Trường THCS EaTul ban hành kế hoạch ôn tập, kiểm tra Học kỳ I - Năm học: 2016-2017, thầy cô xem và thực hiện!
 
PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR
TRƯỜNG THCS EATUL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập   -   Tự do   -   Hạnh phúc
Số: 02 /HD – THCSET
V/v Hướng dẫn tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2016–2017

EaTul, ngày 25 tháng 11 năm 2016
                                
                                Kính gửi:   - Các Phó Hiệu trưởng,
   - Các Tổ chuyên môn.
                                                  - BCH Công đoàn.
Thực hiện nhiệm vụ năm học và Hướng dẫn số 304/PGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/11/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo CưM’gar. Trường THCS EaTul hướng dẫn 04 Tổ chuyên môn và giáo viên những vấn đề liên quan công tác tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I  năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Nhằm đánh giá khách quan chất lượng học sinh của nhà trường, qua đó tìm các biện pháp tích cực hơn trong việc nâng cao chất lượng học sinh, đồng thời để học sinh lớp 9 làm quen dần với cách thức tổ chức thi và học sinh tự đánh giá năng lực bản thân từ đó có hướng phấn đấu, rút kinh nghiệm trong quá trình học tập để đạt kết quả cao trong kỳ xét tốt nghiệp và xét vào lớp 10.
II. YÊU CẦU
- Tổ chức công tác coi thi, kiểm tra học kỳ I theo đúng kế hoạch thời gian năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo, lịch của Phòng GD&ĐT huyện Cư M’gar.
- Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn nghiên cứu chuẩn kiến thức và kỹ năng môn học thuộc chương trình học kỳ I, trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ giáo dục và Đào tạo, của môn học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.
II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I
1. Hướng dẫn ôn tập
- Nội dung ôn tập là những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình môn học học kỳ I.
- Giáo viên bộ môn cần bố trí thời gian thích hợp để hệ thống hóa kiến thức cho học sinh, giúp học sinh kiểm tra đạt kết quả cao.
2. Nội dung kiểm tra
- Đối với các nội dung các môn học được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm” trong Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, yêu cầu không ra đề kiểm tra học kì I với những nội dung này.
- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã xác định trong chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng quy định.
- Đối với một số môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng ra đề mở nhằm phát triển tư duy tổng hợp, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.
3. Phân công ra đề kiểm tra
- Các môn do Phòng GD&ĐT ra đề chung: 04 môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lý - Khối 9; Toán, Tiếng Việt- Khối 6.  
- Các môn trường tổ chức ra đề: ( thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra chung của trường): GV các môn: Nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, GDCD (môn GDCD phải có phần tích hợp GDPL), Địa, Sinh, Hóa, Sử, Tin học của khối 9 và các môn: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học cho các lớp khối  6, 7, 8. Các môn khác còn lại của khối 6, 7, 8 chỉ đạo cho giáo viên bộ môn ra đề và bố trí thời gian kiểm tra đúng tiến độ chương trình; ra đề và đáp án chi tiết, ma trận nộp về Tổ trưởng chuyên môn duyệt vào ngày 9, 10/12, Tổ trưởng báo cáo Phó HT chuyên môn để duyệt in ấn, po to đề. Thời gian trước ngày 15/12/2016.(gửi 01 bộ in và file qua email C2eatul@pgdcumgar.edu.vn )
- Các môn còn lại: Giáo viên bộ môn trực tiếp ra đề, đáp án, ma trận, nộp 02 bộ về Tổ chuyên môn duyệt (thời gian sáng thứ sáu ngày 9/12/2016). Tổ trưởng chuyên môn sau khi duyệt đề và hướng dẫn chấm nộp về cho chuyên môn 01 bộ (thời gian sáng thứ năm  ngày 15/12/2016).
4. Thời gian làm bài
TT Môn Thời gian Ghi chú
1 Toán, Ngữ văn 6,7,8,9 90 phút  
2 Các môn còn lại 45 phút  
 
5. Một số yêu cầu khác cần lưu ý khi ra đề.
- Các đề kiểm tra chất lượng phải gắn với yêu cầu đổi mới về kiểm tra và đánh giá, đề kiểm tra tùy đặc trưng bộ môn có thể kết hợp và vận dụng hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Tỷ lệ phân bổ giữa hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan có thể thay đổi theo đặc thù của từng môn, tỷ lệ điểm thích hợp giữa hai dạng trắc nghiệm khách quan và tự luận có thể là 70% (môn Tiếng Anh-có 4 mã đề). Riêng môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học cần chú ý tổ chức kiểm tra thực hành theo yêu cầu cụ thể của chương trình (nếu có).
6. Lịch kiểm tra chất lượng học kỳ I
* Các môn do Phòng GD&ĐT ra đề: Thời gian kiểm tra Tuần 18 từ 19/12 đến ngày 24/12/2016.
Nhận đề thi tại Phòng GD&ĐT  lúc 8 giờ 00 phút ngày 19/12/2016. ( Thầy Lê Bá Dương)
Lịch kiểm tra các môn do Phòng GD&ĐT ra đề: ( khối 6, 9) và các môn Toán, Văn do trường ra đề.
Ngày
kiểm tra
Buổi Môn Hình thức đề kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài  
 
21/12/2016 Sáng Ngữ văn
Lóp 6
Tự luận 90 phút 7g25 7g 30  
Sinh lớp 6 Tự luận 45 phút 9 g 05 9g 10  
Ngữ văn
 lớp 9
Tự luận 90 phút 7g 25 7g 30  
Sinh
lớp 9
Tự luận 45 phút 9 g 05 9g 10  
22/12/2016 Sáng Toán
 lớp 6
Tự luận 90 phút 7g25 7g30  
Sử
lớp 6
Tự luận 45 phút 9 g 05 9g 10  
Toán
 lớp 9
Tự luận 90 phút 7g25 7g 30  
Lịch sử
Lớp 9
Tự luận 45 phút 7g25 7g 30  
23/12/2016 Sáng Vật lý
Lớp 9
Tự luận 45 phút 7 g 25 7g 30  
Tiếng Anh
 lớp 9
Trắc nghiệm và Tự luận 45 phút 9 g 20 9g 30  
Văn
 lớp 7
Tự luận 90 phút 7 g 25 9g 30  

 lớp 7
Tự luận 45 phút 9g 20 9g 25  
* Các môn còn lại: Chuyên môn bố trí lịch thi phù hợp.
- Các môn: Thể dục, Mỹ Thuật, Nhạc, GDCD, Công nghệ, Tin thi vào tuần 17
- Các môn: Toán, Lý, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử – Khối 6, 7, 8 thi cùng với lịch của Phòng GD&ĐT (Tuần 18)
6. Tổ chức in sao đề kiểm tra:
Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ sao in đề kiểm tra :
Phân công in sao đề: ( 4 môn Phòng GD ra đề - Khối 9; 02 môn-Khối 6)
+ Ông Bùi Đình Thảo – Hiệu trưởng         - Tổ trưởng
+ Ông Lê Bá Dương – Phó Hiệu trưởng    - Thành viên
+ Ông Y Pin Ktla – Văn thư                       - Thành viên.
Phân công in đề các môn còn lại của Khối 9 và các môn của Khối 6, 7, 8 giáo viên ra đầy đủ các yêu cầu, in đủ cho các lớp để kiểm tra.
7. Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo:
+ Đ/c Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra Học kỳ I, theo dõi diễn biến hoạt động dạy và học, kiểm tra Học kỳ I.
+ Đ/c: Lê Bá Dương: Lên lịch kiểm tra các môn không có đề của Phòng GD&ĐT và của Khối 6,7,8; lập danh sách giáo viên coi thi đảm bảo số lượng, lập báo cáo kết quả 6 môn khối 6, 9 và các môn của Khối 6,7,8 về Phòng GD&ĐT theo Hướng dẫn số: 304/PGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 23 tháng 11 năm 2016; kiểm tra các tổ: Toán-Lý-Tin; Sinh-Hóa-TD và Ngoại ngữ-ÂN báo cáo đúng tiến độ.
+ Đ/c: Y Dhem Niê: Kiểm tra số lượng học sinh vắng kiểm tra, giáo viên coi thi nghiêm túc; lập kế hoạch kiểm tra bù cho những học sinh vắng (nếu có); kiểm tra các tổ: Ngữ văn, Sử-Địa-GDCD-MT báo cáo đúng tiến độ.
+ Tổ trưởng CM: Nhận, duyệt: ma trận – đề ra – đáp án ( biểu điểm)
+ Đề nghị BCH Công đoàn nhà trường: Kiểm tra, động viên CCVC hoàn thành tốt kế hoạch ôn tập và kiểm tra Học kỳ I -  Năm học 2016-2017.
III. VỀ THỰC HIỆN THỐNG KÊ, BÁO CÁO
1. Về việc thực hiện thống kê báo cáo
Các giáo viên nộp báo cáo về cho Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp, bao gồm:
- Báo cáo thống kê điểm kiểm tra học kỳ I theo từng bộ môn, khối lớp (đối với giáo viên bộ môn).
- Báo cáo thống kê chất lượng các môn học kỳ I theo từng bộ môn, khối lớp (đối với giáo viên bộ môn).
- Báo cáo thống kê chất lượng 02 mặt giáo dục học kỳ I (đối với giáo viên chủ nhiệm)
- Danh sách học sinh đạt Học sinh giỏi, học sinh Tiên tiến HKI (đối với giáo viên chủ nhiệm)
* Ghi chú: Ngay sau khi nhập điểm học kỳ 1 vào sổ điểm cá nhân, giáo viên nhập vào sổ điểm điện tử.  
2. Thời hạn gửi báo cáo         
Các Tổ chuyên môn sau khi tổng hợp, kiểm tra số liệu báo cáo của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm. Nộp báo cáo thống kê của tổ mình về chuyên môn trước ngày 31/12/2016 (01 bản in và 01 bản gửi qua email của chuyên môn). Riêng môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý -khối 9; Toán, Tiếng Việt-khối 6 báo cáo kết quả điểm thi HKI về chuyên môn trước ngày 30/12/2016.
Bộ phận chuyên môn ( thầy Dương) gửi thống kê về PGD ngày 10/01/2017. Qua Email nội bộ (khaothi@pgdcumgar.edu.vn)
Đề nghị các đồng chí Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo các giáo viên bộ môn tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I chu đáo, nghiêm túc theo các nội dung hướng dẫn trên. Chú ý báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng học kỳ I đúng  mẫu và đúng thời hạn quy định.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
 
          HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Tác giả bài viết: BĐT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết